ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


   

   

   

  
   
   

  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΖΥΓΙ


   

  https://plus.google.com/u/0/photos/101492639856739415051/

  album/6364267501073460881/6364267505967223682?authkey=CKTvmv6KsoPATQ

  Photo:

  1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ 2016-17

  Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016, στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκοπείου στὴ Μοσφιλωτή.

  Ὁμιλητὴς ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, μέ θέμα:

  "Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ κατηχητῆ καὶ ἡ ἐπίδρασή του στὰ παιδιά".

                   

                     


  Ο πρώτος εσπερινός και θεία λειτουργία μετά από πολλές δεκαετίες τελέστηκε στον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Λουρουτζίνας την 22αν & 23ην Οκτωβρίου 2016. 

  https://plus.google.com/101492639856739415051/posts/eR4t2GjAX1N

   

  http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/252916/protos-esperinos-meta-apo-dekaeties-ston-in-ag-marinas-sti-louroutzina/

  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΝΑΣ

  Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης Λουρουτζίνας, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στὴ γραμμὴ κατάπαυσης τοῦ πυρός (νεκρὰ ζώνη) εἶναι κτίσμα τῆς περιόδου τῆς Φραγκοκρατίας καὶ συγκεκριμένα τοῦ 14ουαἰῶνος. Πρόκειται γιὰ ἕναν μικρὸ ναό, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὸν τύπο τοῦ συνεπτυγμένου σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου ναοῦ μὲ τροῦλλο, μὲ ὀξυκόρυφα τόξα καὶ καμάρες. 

  Ὁ Ναὸς σωζόταν σὲ ὅλο του τὸ ὕψος, μὲ σημαντικὲς ὅμως τοπικὲς ἀπώλειες τῆς τοιχοποιίας, τόσο στοὺς τοίχους (γύρω ἀπὸ τὶς δύο θύρες νότια καὶ δυτικὰ καὶ στὸ τύμπανο τοῦ βόρειου κεντρικοῦ ἁψιδώματος), ὅσο καὶ στὸν ἡμικύλινδρο, τὸ τεταρτοσφαίριο, τὸ τύμπανο τοῦ τρούλλου καὶ τὸ βορειο ανατολικὸ τριγωνικὸ λοφίο.

  Τὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων μαζὶ μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Τριμυθοῦντος καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου καὶ τὸ Τμῆμα Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Frederick, μελέτησε καὶ πραγματοποίησε κατὰ τὸ 2013 καὶ 2015 ἐργασίες ἀποκατάστασης τῆς συνοχῆς τοῦ μνημείου, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

  Ἔγιναν συμπληρώσεις τῶν ἀπωλεσθέντων τμημάτων τῆς τοιχοποιίας, στὸν Δυτικὸ καὶ Νότιο τοῖχο, ὅπου ἔγιναν νέα θυρώματα, στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας καὶ στὸν ἡμικύλινδρο (γωνιαῖοι λίθοι καὶ κοσμῆτες), καθὼς καὶ ἀποκατάσταση τῶν ἐλλίποντων τμημάτων στὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ τῶν συνεπτυγμένων γωνιαίων διαμερισμάτων (ΒΔ, ΝΔ, ΝΑ καὶ ΒΑ), καθὼς καὶ τοῦ βομβαρδισμένου τρούλλου. Ἔγιναν ἐπίσης, στερέωση καὶ καθαρισμὸς τοιχογραφιῶν, ἐργασίες ἁρμολογήματος στὶς ἐπιφάνειες τῶν τοίχων ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά, νέες ἐπικαλύψεις ὑδραυλικοῦ στεγανωτικοῦ κονιάματος στὴ στέγη, περιμετρικὴ ἀνασκαφὴ καὶ διαμόρφωση περιμετρικοῦ διαδρόμου.

  Τὰ ἔργα πραγματοποιήθηκαν μὲ αὐτεπιστασία ἀπὸ συνεργεῖα τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων καὶ μὲ χορηγία τοῦ Ἱδρύματος Ἀν. Γ. Λεβέντη (κατὰ τὸ 20%).

  Στὶς 22 Ὀκτωβρίου 2016 ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας τέλεσε τὸν ἁγιασμό καὶ χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ τὴν ἑπομένη, 23 Ὀκτωβρίου 2016, χοροστάτησε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς θείας Λειτουργίας στὸν ὡς ἄνω ἀνακαινισμένο Ἱερὸ Ναό.

  Θερμὲς εὐχαριστίες ἐκφράζει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Τριμυθοῦντος πρὸς τὴ Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων κ. Μαρίνα Ἱερωνυμίδου, τὴν ὑπεύθυνη ἀρχαιολόγο δρ Ἑλένη Προκοπίου, ἡ ὁποία ἐπιμελήθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος τὶς ὅλες ἐργασίες, τὸ Ἵδρυμα Ἀναστάσιος Λεβέντης, καὶ τοὺς Ὑπουργοὺς Μεταφορῶν, Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἔργων, ἀείμνηστο κ. Τάσο Μητσόπουλο καὶ κ. Μάριο Δημητριάδη. Ἐπίσης, θερμὲς εὐχαριστίες ἐκφράζονται στοὺς Ἱερεῖς καὶ  Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους τῶν Ἱερῶν Ναῶν Παναγίας Ἀθηαίνου καὶ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ὀλυμπίων, καθὼς καὶ στοὺς Δήμαρχο Ἀθηαίνου κ. Δημήτρη Παπαπέτρου καὶ Κοινοτάρχη Ὀλυμπίων κ. Μιχάλη Γεωργίου γιὰ τὴν ὅλη βοήθειά τους.

   

                                      Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος

   


  ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

   


  ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ. 

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: https://plus.google.com/u/1/photos/101492639856739415051/album

  /6342693737541494289/6342693736004027538?authkey=CK_Z9LLZm-T-HA

   


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

   

  Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος λειτουργεῖ καὶ φέτος Σχολὴ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Σκο­πὸς τῆς Σχο­λῆς εἶ­ναι ἡ δι­δα­σκα­λί­α τῆς πα­τρο­πα­ρά­δο­της ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κῆς μου­σι­κῆς καὶ ἡ ἀ­νά­δει­ξη τῶν μα­θη­τῶν της σὲ Ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες καὶ μέ­λη Βυ­ζα­ντι­νῶν χο­ρῶν, χρή­σι­μων γι­ὰ τὰ ἀ­να­λό­γι­α τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καὶ ὁ­που­δή­πο­τε ἀλ­λοῦ.

  Μαθήματα ἀπὸ ἔμπειρους καὶ ἄρτια ἐπιστημονικὰ καταρτισμένους μουσικοδιδασκάλους θὰ παραδίδονται στὰ χωρία Ἀθηαίνου, Δάλι, Σκαρίνου, Λύμπια, Πέρα Χωρίο, Ἀλεθρικό, Ἀναφωτία καὶ Καλαβασό. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νὰ ζητήσουν πληροφορίες ἀπὸ τὸ γραφεῖο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στὸ τηλέφωνο 22 527000, σὲ ὧρες γραφείου.

  Τὰ μαθήματα στὴ Σχολὴ θὰ παραδίδονται δωρεάν.

  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


   

   

  OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΕ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ 

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: https://plus.google.com/101492639856739415051/posts/NyJJEwcjMLs

  =================================================

   

  ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

  ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

  Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, 4:00-9:00μ.μ.

  στην Ιδιωτική Ελληνική Σχολή Forum·     

   

  Έγινε η έναρξη με αγιασμό από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα. Στη συνέχεια τα παιδιά έλαβαν μέρος σε παραδοσιακά παιχνίδια όπως σακκουλοδρομίες, αυγοδρομίες, τρέξιμο, εμπόδια, τάφρο, ρίξιμο μπάλας, τοξοβολία και άλλα πολλά. Στο χώρο γίνονταν επίσης ζωγραφική και χειροτεχνίες για τα πιο μικρά παιδιά.

  Επιπλέον υπήρχαν οι εξής δραστηριότητες

  1. Κύπελλο ποδοσφαίρου. 1 για Δημοτικό και 1 για Γυμνάσιο-Λύκειο
  2. Ατομικό Τουρνουά σκακιού και ταβλιού ξεχωριστά
  3. Κύπελλο καλαθόσφαιρας για Γυμνάσιο-Λύκειο
  4. Κύπελλο πετόσφαιρας για Γυμνάσιο-Λύκειο

  Ακόμη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσφέρθηκε κέρασμα αλλά και το ενθύμιο τόσο για τα παιδιά όσο και για τους κατηχητές-συνοδούς. 

   
  --------------------------------------------------------------------------------------
   
  ---------------------------------------------------------------------------------
                ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  
               ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ
                 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
               ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ YOU TUBE:

              http://plus.google.com

                 

   


                                            

                 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΒΙΟΥΣ ΑΓΙΩΝ

                      ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  

       https://www.youtube.com/user/experiment83/videos

   

   

  


  Διάφορα Κείμενα