ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (WEB SMS) ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ 


ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (WEB SMS) 

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ έχει εφαρμόσει με επιτυχία μέχρι σήμερα την υπηρεσία μαζικής αποστολής μηνυμάτων (sms), αφού με εύκολο και γρήγορο τρόπο γίνεται ενημέρωση σε σχέση με προσκλήσεις, συναντήσεις/ εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, κ.ά., που φτάνει με αμεσότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο.

Στις 25 Μαΐου 2018, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ, για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ζητά τη συνεργασία σας.

Καλείστε όπως σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα και ανακοινώσεις, πατήσετε πιο κάτω ανάλογα και η αποστολή ενημέρωσης εκ μέρους μας θα τερματισθεί.

Σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένοι και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα κι ανακοινώσεις από την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ, πατήστε πιο κάτω ανάλογα για συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων. 

Υπενθυμίζουμε ότι διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ζητήσετε επαναφορά του δικαιώματός σας για ενημέρωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ