ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικ πιτροπ

Πρεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας. Κληρικ μλη: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου καὶ Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Αἰδεσιμώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος. Λαϊκ μλη: Στέλιος Κομῆς, Λουκᾶς Πέτρου, Νικόλαος Παπαλοΐζου καὶ Σάββας Ξενοφῶντος.

Γραμματεα

πεθυνοι: Ματθαῖος Ματθαίου καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου.

δηγς: Μοναχὸς Σπυρίδων.

Γραφεον κκλησιαστικς Διακονας

πεθυνος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης.

Συνεργται: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου, Ἀνδρέας Ζαχαρίου, Χριστοφόρος Παντελῆ καὶ Παναγιώτης Κωνσταντίνου.

Γραφεον κδσεως δειν Γμου

πεθυνος: Χριστοφόρος Παντελῆ.

Λογιστριον κα λεγκτικν Τμμα

πεθυνοι: Προκόπης Προκόπη καὶ Ἀνδρέας Ἀνδρέου, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): prokopis@imtrimythountos.org.cy.

Συμβολιον Πνευματικς Λσεως το Γμου

πεθυνος δι τν ππειραν συνδιαλλαγς κα δι τν ποβολν σχετικςεσηγσεως πρς τν πσκοπον: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου.

Πρεδρος: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου. Μλη: Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου καὶ Ἀντώνιος Παναγῆ.