ΟΡΑ
ΟΙΚ/ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ 24352509 / 99551373
Π/ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 24522888 / 99403645