ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Σχολ Βυζαντινς Μουσικς

Προνοίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ἱδρύθη Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν παραδίδονται δωρεὰν μαθήματα ὑπὸ ἐμπείρων καὶ ἀρτίως κατηρτισμένων, ἐπιστημονικῶς, Μουσικοδιδασκάλων, πρὸς διαφύλαξιν καὶ προώθησιν τοῦ πολυτίμου τούτου θησαυροῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.


ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  1. Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου, 99442469, Ὀλύμπια
  2. Εὐάγγελος Γεωργίου, 99095047, Ἀθηαίνου
  3. Δημήτρης Πουλίτσης, 97837057, Ἰδάλιο
  4. Ἀνδρέας Βάβας, 99479338, Ἀλεθρικὸ
  5. Κώστας Ἀντωνίου, 99449017, Ἀναφωτία
  6. Συμεὼν Παπαδάμου, 99546472, Σκαρίνου
  7. Κυριάκος Τρύφωνος, 99697433, Πέρα Χωρίο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Search Tags 
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
16
Παραδίδονται μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής από έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους μουσικοδιδασκάλους. Ανακαλύψε και αξιοποίησε το χάρισμα της καλλιφ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ