Ἔντυπα

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν καὶ εἰς μερικὰς ἐνορίας αὐτῆς ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθοδόξου πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.

Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι:

 

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων
(ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως καὶ Ἁγίας Μαρίνης Πέρα Χωρίου)
Εὐαγγελισμός
(μηνιαία ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου)
Ἡμερολόγιο

(Ἐγκόλπιο - Ἡμερολόγιο - Ἑορτολόγιο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος)

Ὁ Τροπαιοφόρος
 (διμηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων)