Κατηχητικα Συνξεις


Κατηχητικαὶ συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων λειτουργοῦν εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς αὐτὰς διδάσκουν Ἱερεῖς, Θεολόγοι, Καθηγηταί, Διδάσκαλοι καὶ ἄλλοι, πρὸς τοῦτο εἰδικῶς ἐκπαιδευθέντες. 

πεύθυνος: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Πέτρος Παπαπέτρου. 

  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Search Tags