ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΑΦΩΤΙΑ  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


   

   

   

  

  Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Εὐστάθιος Νικολάου (τηλ.: 99017571). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἰωάννου, Κώστας Ἀντωνίου καὶ Ἀπόστολος Ἀποστόλου.

  


  Διάφορα Κείμενα