ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


   

   

   

  

  Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. Ἐφημέριος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Γεωργίου (τηλ.: 22533275). Ψάλται: Ἀνδρέας Ἠλία, Κώστας Παπακώστα, Διγενὴς Παπακωνσταντίνου καὶ Σταῦρος Φιλίππου.

  


  Διάφορα Κείμενα